logoSmíšený pěvecký sbor Vokál Přerov

O nás       Historie        Sbormistři        Akce        Kontakty        Odkazy       Pro členy


Stručná historie sboru

Stalo se někdy v červenci 1963. Tehdy se zrodila myšlenka založit mladý pěvecký sbor.

Těmito slovy začíná kronika Smíšeného pěveckého sboru Vokál.

V roce 1963 byl Leoš Švagera dirigentem pěvecko-hudebního spolku Přerub. Sbor měl vysoký věkový průměr
a projevovala se v něm stagnace a neochota studovat nové skladby. Proto vzniklo rozhodnutí založit spolu
s několika dalšími hudebními nadšenci sbor nový. První zkouška sboru, který přijal název Pěvecký sbor
Přerovských strojíren, se konala 27. listopadu 1963.


Sbormistr Leoš Švagera zaměřil repertoár na širokou paletu žánrů. V dubnu 1965 měl sbor premiéru
samostatného koncertu, který sklidil značný ohlas posluchačů. Zvolna se ustanovoval roční cyklus práce.
Na jaře byla pořádána vystoupení k MDŽ, sbor se zúčastňoval pěveckých soutěží, v květnu  pak byla
konána vystoupení k výročí osvobození vlasti. V červenci a srpnu měl sbor prázdniny. V rámci
Měsíce československo-sovětského přátelství musela být též z politických důvodů konána vystoupení.
Závěr roku patřil vánočním koncertům, které se však po dlouhá léta nemohly uskutečňovat v kostele.


V listopadu 1966 sbor poprvé vycestoval do zahraničí na koncertní zájezd. Jednalo se o reciproční zájezd
do Karl- Marx-Stadtu (NDR), a proto byl v Přerově následujícího roku přivítán sbor z Röhrsdorfu.
Společný koncert sborů měl název Koncert přátelství. Stal se prvním z mnoha koncertů zahraničních sborů,
jež v Přerově vystoupily. Sbor v následujících letech navázal přátelství se sbory v Maďarsku a jiných zemích.


Během následujících let se sbor zdokonaloval a sbíral četná ocenění. V roce 1973 byl přijat nový název
Smíšený pěvecký sbor VOKÁL ZK Přerovských strojíren, tedy zkráceně Vokál, jenž sbor nese v obměně dodnes.


V roce 1976 musela být pro dlouhodobé onemocnění sbormistra utlumena činnost. Nepřítomnost sbormistra
byla vyřešena požádáním profesora Střední pedagogické školy v Přerově Jana Leibnera o zastupování.
Po uzdravení dirigenta Švagery zůstali tedy u sboru dirigenti dva. Docházelo však k častým neshodám
mezi vedením výboru a sbormistrem Švagerou kvůli pravomocem, což se vyhrotilo natolik, že k 1.4.1977
Leoš Švagera sbor opustil.


Od r. 1981 zvýšil sbor počet zkoušek týdně a také přibral druhého sbormistra, Otakara Šišku. V této době
se sbor velice úspěšně účastnil četných soutěží ať již doma nebo v cizině. A v roce 1988 mohl být
uspořádán výroční koncert k čtvrtstoletí trvání sboru.


Po roce 1989 mohla být opět obnovena tradice vánočních koncertů v kostele a sbor mohl
vycestovat do Belgie, Anglie a Itálie.


V roce 1994 ukončil svou činnost u sboru Jan Leibner. V roce 1995 nastoupil nový sbormistr Pavel Režný
a v následujícím roce odešel Otakar Šiška. Sbor se s ním rozloučil koncertem na nádvoří přerovského
zámku. Toto období bylo spojeno s velkou změnou práce, mimo to se ještě sbor musel transformovat
na občanské sdružení.


V roce 1998 sbor natočil své první CD a uspořádal koncert k pětatřicátému výročí vzniku.

V roce 1999 došlo opět k výměně na postu sbormistra, kdy Pavla Režného vystřídala
Kamila Zenklová roz.Pittauerová.